Privacybeleid

Startersloket Raalte hecht veel belang aan jouw privacy en gaat zorgvuldig met jouw  persoonsgegevens om. Daarbij houden wij ons aan de AVG, de wettelijke verplichtingen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wij gebruiken jouw gegevens om jou via nieuwsbrieven of via direct contact (telefonisch, e-mail) te informeren en te adviseren. Wij delen persoonsgegevens niet met derden, tenzij dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening of omdat wij dat wettelijk verplicht zijn. Mochten wij wel persoonsgegevens moeten delen, dan leggen wij deze partijen dezelfde verplichtingen om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan op.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat wij onze dienstverlening aan jou beëindigen of totdat jij ons verzoekt jouw gegevens te verwijderen. Jouw persoonsgegevens worden uiterlijk twee volledige kalenderjaren na de hier genoemde momenten definitief verwijderd uit onze archieven. Dit in verband met rapportage- en verantwoordingsverplichtingen.

Voor meer informatie over hoe wij met persoonsgegevens en privacy omgaan kun je contact opnemen met info@startersloketraalte.nl

Wil je de gegevens die wij over jou hebben geregistreerd inzien, wijzigen of verwijderen, neem dan contact op via info@startersloketraalte.nl. Wij reageren zo spoedig mogelijk maar in elk geval binnen vier weken op uw verzoek.

Scroll naar boven